حمل و نقل ریلی و ارسال بار به افغانستان توسط خادم ریل

به دلیل محصور شدن افغانستان در خشکی ، بهترین راه ارتباطی این کشور ، مسیر ایران است. خادم ریل مسیرهای ریلی زیر را برای افغانستان ارائه می نماید :

- مسیر ریلی توشکا ، ترغندی (از مسیر سرخس به ترغندی و سپس هرات افغانستان)

- مسیر ریلی امام نظر ، آقینه ، اندخوی ، مزار شریف از مسیر ایران ، سرخس ، اینچه برون به امام نظر سپس وارد افغانستان می گردد .

- مسیر ریلی ایران ، سرخس یا اینچه برون ، فاراب، خواجه دولت ، ترمز ، حیرتان و سپس به ازبکستان که با باز شدن مسیر امام نظر مقرون به صرفه نمی باشد. مسیر ریلی ایران دلارام ، هرات ، افغانستان که در دست افتتاح می باشد . خدمات ریلی خادم ریل در ارسال بار به افغانستان با واگن های مسقف 21 تا 29 هزار لبه بلند ، واگن های لبه کوتاه پلت فرم، واگن های مخزن دار و واگن های یخچالی.

لیست کالاهای ارسالی به افغانستان عبارتند از :

سیمان ، لوازم ساختمانی ، مواد غذایی ، لوازم بهداشتی ، فلزات ، میل گرد، آهن آلات و غیره می با شد. - خادم ریل در مسیر ارسال کالا به افغانستان نقاط داخلی افغانستان ، شهر های مزار شریف ، هرات ، کابل ، غزنی ، قندهار را با حمل های مستقیم توسط هلدینگ خادم لجیستیک و حمل های ترکیبی جاده ای و ریلی به انجام می رساند . خادم ریل ، خدمات ترکیبی بار به افغانستان از نقاط مختلف دنیا به بندر عباس به روش دریایی و سپس با ریل و کامیون را به نقاط داخلی افغانستان بطور ترانزیت انجام می دهد .

- خدمات ترکیبی ریلی برای صادرات نیز توسط خادم ریل در ترکیب ریل و کامیون انجام می پذیرد .

خانه