مرزهای ریلی ترکیه :

حمل و نقل ریلی به کشورهای اروپایی از طریق ترکیه :

مرز ریلی کاپیکوله به بلغارستان و از طریق بلغارستان به سایر کشورهای اروپایی، از مرز ریلی اوزون کوپرو به یونان و از طریق یونان به کشورهای دیگر مرز ریلی جانباز به گرجستان ، جمهوری آذربایجان ، روسیه ، کشورهای آسیای میانه و جمهوری خلق چین مرز ریلی کاپیکوی به ایران و کشورهای آسیای میانه فراسوی ایران مرز ریلی ایصلاحیه به سوریه و از طریق سوریه به عراق (بسته شده تا اطلاع ثانوی) از طریق مرز ریلی نوصایبین به سوریه و از سوریه به عراق (تا اطلاع ثانوی بسته است) از طریق مرز ریلی چوبان بی به سوریه و از طریق سوریه به عراق ( تا اطلاع ثانوی بسته است)

خادم ریل با استفاده از سیستم حمل و نقل ریلی ، حمل و نقل همراه با سایر حالت ها را امکان پذیر ساخته است حمل و نقل ترانزیت ترکیبی از طریق دریا بعلاوه راه آهن ، جاده بعلاوه راه آهن را می توان از طریق بنادر به اتصالات راه آهن انجام داد. خادم ریل خدمات ریلی و ترکیبی و چند وجهی به / از ترکیه را برای انواع واگن 23 تن 28 تن 50 تن و 55 تن مسقف و لبه بلند و چادر دار اراِیه می نماید ایستگاه های مهم ترکیه : وان قاضی انتپ آنکارا کوزه کوی مرسین اسکندرون استانبول ازمیت ازمیر (بیچه روا) مرز مشترک ترکیه با ایران مرز رازی است و امکان حمل و نقل ریلی برای محمولات پروژه ای از تمام ایستگاه های ریلی ایران به ترکیه وجود دارد. همچنین خادم ریل انواع واگن جهت حمل پروژه ها را برای مشتریان فراهم میکند.

خانه