0912 049 9557

0912 610 8262

0912 049 9557

0912 029 0545

0912 049 9750 |

0912 738 3349

0912 049 9740 |

0912 090 6880

دریایی

0912 610 8262 |

0912 050 3120

0912 090 9271 |

ریلی

0912 049 9557 |

0937 910 0771

هوایی

0912 029 0545 |

0915 818 6856

جاده ای

Rail Logistic Services

Rail Logistic Services

کارشناس حمل و نقل ریلی

مسیر های صادرات و واردات خادم ریل

آسیای میانه : (ترکمنستان ، ازبکستان ، قزاقستان ، قرقیزستان ، تاجیکستان) افغانستان، روسیه ، گرجستان ، مغولستان ، ترکیه ، اروپای شرقی ، چین ، پاکستان و ...) تامین واگن امدادی مسقف 21 تا 29 و لبه بلند (سرباز) و لبه کوتاه (پلتفرم) و مخزن دار (سوخت و گاز و مایعات) واگن یخچالی ، واگن حمل ماشین سواری و ...

مسیر های صادرات و واردات خادم ریل

آسیای میانه : (ترکمنستان ، ازبکستان ، قزاقستان ، قرقیزستان ، تاجیکستان) افغانستان، روسیه ، گرجستان ، مغولستان ، ترکیه ، اروپای شرقی ، چین ، پاکستان و ...) تامین واگن امدادی مسقف 21 تا 29 و لبه بلند (سرباز) و لبه کوتاه (پلتفرم) و مخزن دار (سوخت و گاز و مایعات) واگن یخچالی ، واگن حمل ماشین سواری و ...

0912 050 3120

اهمیت اقتصادی لجستیک :

تامین نیازهای امروز تجارت ،زنجیره ای از خدمات را مطالبه می نماید ، خادم لجستیک بر آنست تا با خدمات تخلیه بارگیری ، انبارداری ، حمل و نقل ریلی ،حمل ترکیبی ، ترانسشیپ و تنظیم اسناد حمل ،خدمات تکمیلی را در غالب یک پکیج کامل تقدیم مشتریان نماید .

اهمیت اقتصادی لجستیک

امروزه ، روند رو به رشد جمعیت و به دنبال آن رشد تقاضا، باعث شکل گیری بازار های فروش کالا و همین طور مراکز عرضه خدمات و کالا ها شده است.موضوعی که به بازار های فروش کالا معنایی بنیادین می بخشد ، توزیع محصولات از تولید تا ارسال آن به دست مصرف کننده نهایی است که به یکی از شاخص های مهم در توسعه اقتصادی کشور ها تبدیل شده است.

حمل و نقل ریلی به آسیای میانه

مشهد - بزرگمهر شمالی 1 - ساختمان نگار - طبقه 5

ملاصدرا ، شیرازی شمالی ، دانشور شرقی ، برج دانشور

ریلی

0912 050 3120 | 0912 048 0039 | 0912 090 9271 | 0919 610 8262

خدمات لجستیکی

دریایی

0919 610 8242 | 0912 049 9740 | 0912 049 9750

هوایی

0933 023 0186 | 0915 596 9676 | 0912 049 9557

جاده ای

0915 818 6856 | 0914 333 9197

بقیه سایت های مجموعه ما

instagram : khadem_rail_co